Alle har ret til - og opfordres til - at kopiere, genbruge og på anden måde udbrede de oplysninger, der er samlet her på AldrigMereKrig.dk, men...
 • At materiale er tilgængeligt via AldrigMereKrig.dk betyder ikke nødvendigvis, at det frit og uden betaling kan genbruges i andre medier.
 • Ved genbrug så husk kildehenvisning til AldrigMereKrig.dk. Siderne flyttes af og til rundt, så link helst til hovedsiden https://aldrigmerekrig.dk/.
 • Tag hensyn til forfatterne og spørg dem, før du kopierer deres ting. Skriv til AldrigMereKrig.dk - vi kender adresserne.
 • Materialet må ikke anvendes kommercielt eller udnyttes via tekst- og datamining. Økonomiske bidrag til AldrigMereKrig.dk er derimod meget velkomne.
 • Ovenstående suppleres af en Creative Commons 2.5 Licens, der giver ret til ikke-kommercielt genbrug med kildehenvisning.
 • Selvom vi ihærdigt prøver at undgå at krænke andres copyright, kan der være smuttet beskyttet materiale med. Giv os besked, så vi kan fjerne det.
 • Fejl, mangler og misforståelser er uundgåelige. Henvendelser bør ske både til forfatteren og AldrigMereKrig.dk.
 • Internettets mulighed for at holde kæft med tilbagevirkende kraft benyttes. Alle sider ændres løbende, uden at det nødvendigvis fremgår af dem.
 • Fornærmende, injurierende og på andre måde krænkende materiale på AldrigMereKrig.dk er oftest anbragt med vilje. Genbrug sker på eget ansvar.
 • Nogle AMK-medlemmer har mail-adresser via @aldrigmerekrig.dk. De er selv ansvarlige for brugen, men ved problemer kontakt også AldrigMereKrig.dk.
 • Postserveren på @aldrigmerekrig.dk er beskyttet, så den ikke kan anvendes til masse-udsendelse af reklamer (SPAM). Sådant misbrug stammer derfor ikke herfra.

AldrigMereKrig.dk ©2024
Copyright mm...