NYESTE  
Aldrig Mere Krig er en organisation af pacifister, der modarbejder enhver form for krig. Under Ruslands angreb på Ukraine er dette naturligvis fortsat AMKs rolle: Med fredelige midler at søge at få stoppet krigen - herunder at støtte ikkevoldelig modstand mod krig og besættelse samt retten til militærnægtelse i begge lande.





En forening for livet

Fred er en menneskeret og krig er en forbrydelse mod menneskeheden. Det er derfor Aldrig Mere Krigs formål at arbejde for at fjerne krigens årsager, og at modarbejde enhver form for krig og krigsforberedelse.
  Aldrig Mere Krig blev startet i 1926 som dansk afdeling af krigsmodstandernes internationale forbund "War Resisters' International", og er i dag en af landets ældste fredsorganisationer.
  At være pacifist er en livsholdning - derfor er Aldrig Mere Krig en forening, der ikke kun kører på enkelte mærkesager. Det er livet det drejer sig om, og den "sag" forældes ikke.


Se også Facebook.com/aldrigmerekrig
 
Vil du vide mere, så kontakt Aldrig Mere Krigs landskontor:
Landskontoret: Aldrig Mere Krig, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm.
Tlf: 9737 3163. E-mail: info@aldrigmerekrig.dk


AldrigMereKrig.dk ©2024
Pacifisme er en livsholdning